ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกโมกซ้อน

ชื่ออื่น : Water Jasmine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia religiosa Benth. ex Kurz

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : โมกซ้อน เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 4 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2-4 เมตร เป็นไม้ดอกที่กลายพันธุ์มาจากโมกลา จะมีกลีบดอกเพิ่มมากขึ้น กลีบดอกเรียงซ้อนกันหลายชั้น แต่ไม่ติดฝัก มีน้ำยางสีขาว กิ่งเจริญเติบโตเร็ว กลีบดอกสีขาว เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 เซนติเมตร ก้านดอกเรียวเล็ก ดอกห้อยลงฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี ดอกบาน 2 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : ปลูกลงแปลงกลางแจ้งเป็นแนวรั้วให้แต่ละต้นห่างกัน 1 เมตร หรือปลูกลงกระถางตั้งประดับกลางแจ้ง ตัดแต่งให้เป็นพุ่มสวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง