ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกโมกเครือ

ชื่ออื่น : ไส้ตัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aganosma marginata (Roxb.) G.Don

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : โมกเครือ เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ลำต้นมียางสีขาว ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปขอบขนาน ยาว 6-8 เซ็นติเมตร ผิวใบด้านบนเป็นมัน และมีเส้นใบย่อยเป็นร่องเด่นชัด ช่อดอกสีขาว ออกที่ปลายยอด ยาว 5-8 เซ็นติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก มีกลีบดอก 5 กลีบ บิดเวียน เมื่อดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซ็นติเมตร ผลเป็นฝักยาว เมื่อแก่แล้วแตก เมล็ดมีปุยปลิวตามลมได้ฤดูดอกบาน : มีนาคม - พฤษภาคม ดอกบานวันเดียวแล้วโรย จะทยอยบาน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงเย็น

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 3 เมตร แล้วทำซุ้มให้เลื้อยไต่ หมั่นตัดแต่งเถาให้โปร่ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด