ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเครือจางน้อย

ชื่ออื่น : กำปองน้อย, คำปองน้อย, เครือฟานไห้, พริกสั้นก้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clematis subumbellata Kurz

วงศ์ : RANUNCULACEAE

ลักษณะ : เครือจางน้อย เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็ก ชอบขึ้นในพื้นที่ระดับสูง ตามลำต้นและกิ่งมีขนปกคลุม แตกแขนงสั้นๆ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคี่ ใบย่อยรูปหอก ยาว 4-6 เซนติเมตร ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ปลายใบแหลมเส้นกลางใบเด่นชัด ออกดอกเป็นช่อสีขาว ตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10-20 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก ผลแบนฤดูดอกบาน : กรกฎาคม - สิงหาคม ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ ในต้นเดียวกัน จะมีดอกบานและโรย ภายใน 1 สัปดาห์ ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ไปไกล

การปลูก : สามารถปลูกในกระถางได้ โดยใช้ดินร่วนระบายน้ำดีและมีปุ๋ยมากพอ เมื่อแตกยอดยาวควรทำคางเล็กๆให้เลื้อยพัน ใส่ปุ๋ยและตัดแต่งเป็นช่วงๆ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง