ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเครือโงบ

ชื่ออื่น : โงบ, เครือสี่เหลี่ยม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Uncaria homomalla Miq.

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : เครือโงบ เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเขียว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยขนาดกลาง ลำต้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีขนสีน้ำตาลคลุมอยู่ แตกกิ่งเลื้อยยืดยาว มีตะขอออกตามซอกใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่ โคนใบเว้า ผิวใบสาก เส้นใบย่อยนูนเด่นด้านล่างของใบ ช่อดอกออกตามซอกใบ เป็นช่อทรงกลม สีเขียวอ่อน มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก ปลายแยกเป็น 5 แฉก เมื่อบานมีสีขาว ผลมีเมล็ดจำนวนมากฤดูดอกบาน : พฤศจิกายน - มกราคม ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ กลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน และส่งกลิ่นหอมไปได้ไกล

การปลูก : เป็นไม้ที่โตเร็ว เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีบริเวณกว้าง โดยปลูกลงในที่แจ้ง ทำซุ้มให้เลื้อยไต่ และหมั่นตัดแต่งกิ่ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง