ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเขี้ยวงู

ชื่ออื่น : มะลิเขี้ยวงู

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum decussatum Wall. ex G.Don

วงศ์ : OLEACEAE

ลักษณะ : เขี้ยวงู เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง เลื้อยไกล 3-7 เมตร เป็นไม้ป่าพื้นเมืองเจริญเติบโตได้ทั่วทุกพิ้นที่ของประเทศไทย แตกกิ่งน้อย ปลายกิ่งมีขนอ่อนนุ่มปกคลุม ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรี แผ่นใบบางและเหนียว ด้านล่างมีขนปกคลุมหนาแน่น ช่อดอกแน่นและใหญ่ ออกที่ปลายกิ่ง สีขาวหม่น ขนาด 5-10 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมากบานพร้อมกัน ขนาด 2 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : ธันวาคม-เมษายน ดอกบานวันเดียวแล้วร่วง ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน และหอมแรงในช่วงกลางคืน

การปลูก : ควรทำซุ้มให้เลื้อยไต่ ถ้าปลูกลงแปลงกลางแจ้งหรือในที่ร่มเงาไม่มากนัก จะออกดอกได้ดี ถ้าปลูกในที่อากาศเย็นจะให้ช่อดอกใหญ่และมีจำนวนมาก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง