ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเขี้ยวกระแต

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Psilanthus bengalensis (K.Heyne ex Schule.) Leroy

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : เขี้ยวกระแต เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 0 ถึง 1 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1 เมตร แตกกิ่งเล็กจำนวนมาก ทรงพุ่มแผ่กว้าง กิ่งเปาะ ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่หรือรูปรี ผิวใบเรียบเป็นมันทั้งสองด้าน เส้นใบเห็นไม่ชัดเจน ดอกเดี่ยว สีขาว ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง โคนกิ่งเชื่อมกันเป็นหลอดสีขาว ปลายแยกเป็น 5 กลีบ บิดเวียนและซ้อนเกยกัน เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ผลกลม เมื่อแก่มีสีดำฤดูออกดอก : ออกดอกตลอดปี และออกดอกดกในช่วงฤดูฝน ดอกบานวันเดียวแล้วร่วง ส่งกลิ่นหอมตลอดวัน และหอมแรงในตอนกลางคืน

การปลูก : ควรปลูกลงกระถางตั้งประดับไว้ในที่ร่มรำไร หรือปลูกลงแปลงในที่ร่มรำไรเป็นต้นเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม ห่างกันอย่างน้อย 50 เซ็นติเมตร เพื่อมิให้แน่นทึบเกินไป จะไม่ออกดอก หมั่นพรวนดินและตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง จะออกดอกมากขึ้น

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง