ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเข็มหอม

ชื่ออื่น : เข็มพวงขาว, Siamese White lxora

ชื่อวิทยาศาสตร์ : lxora finlaysoniana Wall. ex G.Don

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : เข็มหอม เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร แตกกิ่งใกล้ผิวดินเป็นพุ่มแน่นทึบ ใบเดียว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรี ยาว 10-17 เซนติเมตร ช่อดอกกลม แน่นที่ปลายยอด สีขาว ช่อใหญ่ ขนาด 10-15 เซนติเมตร เมล็ดกลม สีดำฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ เริ่มแย้มและบานอยู่นาน 2 วัน จะเปลี่ยนเป็นสีขาวหม่น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกในกระถางขนาดใหญ่ ชอบดินร่วนระบายน้ำดี และมีปุ๋ยเพียงพอ ตั้งประดับไว้กลางแจ้ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนดินเหนียวดินร่วนปนทราย ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง