ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเข็มโคม

ชื่ออื่น : เข็มป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pavetta indica L.

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : เข็มโคม เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2-3 เมตร ทรงพุ่มกลมโปร่ง แตกกิ่งเล็กจำนวนมาก ใบรูปขอบขนาน ยาว 12-15 เซนติเมตร ออกตรงข้ามเป็นคู่ ช่อดอกจำนวนมาก สีขาว ตั้งขึ้น รูปโคมกลม ขนาด 6-10 เซนติเมตร มีดอกย่อยประมาณ 100 ดอก กลีบดอกมี 4 กลีบ มีเกสรเพศเมียสีขาวยื่นยาวพ้นดอกออกมา ผลกลมเมื่อแก่มีสีดำฤดูดอกบาน : เมษายน-พฤษภาคม ดอกทยอยบานทั้งช่อ เริ่มแย้มและบานอยู่ได้ 2-3 วัน ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : เข็มโคมมีหลายพันธุ์ พันธุ์ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่สูง จะมีช่อดอกใหญ่ ดอกดกมากและส่งกลิ่นหอมแรง เมื่อปลูกในที่มีแสงแดดรำไร จะเจริญเติบโตได้ดี หมั่นพรวนดินโคนต้นใส่ปุ๋ย และตัดแต่งกิ่งจะช่วยให้ดอกขนาดใหญ่มากขึ้น

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง