ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเกล็ดกระโห้

ชื่ออื่น : Copey Clusia

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clusia rosea Jacq.

วงศ์ : GUTTIFERAE (CLUSIACEAE)

ลักษณะ : เกล็ดกระโห้ เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2-3 เมตร ทรงพุ่มกลมโปร่ง เนื้อไม้เหนียว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่กลับ แผ่นใบหนา เหนียว ดอกเดียว หรือ ออกเป็นกระจุก 1-3 ดอก สีชมพูอมม่วง ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบหนามี 6 กลีบ ผลกลมคล้ายมังคุด ปัจจุบันมีพันธ์ใบด่าง ทั้งด่างเหลืองและด่างขาวฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี ดอกเริ่มแย้มและบานอยู่ได้ 2-3 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : สามารถปลูกในกระถางขนาดใหญ่ หรือลงแปลงก็ได้ ชอบดินร่วน มีความชื่นสูง ระบายน้ำได้ดี

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง