ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ดอกไม้ทั้งหมด

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
เข็มหอม
เข็มหอม , เข็มพวงขาว, Siamese White lxora
เข็มหอม เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เขี้ยวกระแต
เขี้ยวกระแต
เขี้ยวกระแต เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เกล็ดกระโห้
เกล็ดกระโห้ , Copey Clusia
เกล็ดกระโห้ เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีชมพู
ไม้ดอกหอม
 
กระถินเทศ
กระถินเทศ , กระถินหอม, ดอกคำใต้, Cassie Flower, Scented Wattle, Sponge Tree
กระถินเทศ เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
เข็มโคม
เข็มโคม , เข็มป่า
เข็มโคม เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
โมกเครือ
โมกเครือ , ไส้ตัน
โมกเครือ เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
โมกใหญ่
โมกใหญ่ , โมกหลวง
โมกใหญ่ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
โมกซ้อน
โมกซ้อน , Water Jasmine
โมกซ้อน เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
โมกซ้อน
โมกซ้อน , โมกบ้าน
โมกซ้อน เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ประดับ
 
เขี้ยวงู
เขี้ยวงู , มะลิเขี้ยวงู
เขี้ยวงู เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เครือโงบ
เครือโงบ , โงบ, เครือสี่เหลี่ยม
เครือโงบ เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเขียว
ไม้ดอกหอม
 
เครือจางน้อย
เครือจางน้อย , กำปองน้อย, คำปองน้อย, เครือฟานไห้, พริกสั้นก้าง
เครือจางน้อย เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม